18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre kirliliğine meydan vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Belediye Başkanlığımızca, İstanbul il sınırları içinde oluşan hafriyat toprağının tekrar kullanılması ve değerlendirilmesi amacı ile yapılan başvurular, uygulama imar planları, ilgili birim ve kurumların görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte, hafriyat toprağının geri kazanım imkanı olmayan kısmının ise ilgili mevzuat kapsamında bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamına giren bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve diğer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme ve idari yaptırım uygulama yetkisi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2008/6 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Belediye Başkanlığımıza devredilmiş olup, bu doğrultuda Çevre Koruma Müdürlüğümüzce yoğun bir şekilde denetimler sürdürülmektedir.

HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ İZİN VERİLMİŞ ALANLAR - AVRUPA YAKASI
HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ İZİN VERİLMİŞ ALANLAR - ANADOLU YAKASI
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

HAFRİYAT UYGULAMASI