İstanbul’da Kentsel Hava Kalitesi Yönetimi İçin CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Development of a GIS Based Decision Support System for Urban Air Quality Management in the city of Istanbul), AB LIFE Üçüncü Ülkeler Programı çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile 1 Şubat 2007 – 31 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin Amaçları:

İstanbul için endüstriyel, evsel ve trafik kaynaklı emisyon envanteri çıkararak ve CBS tabanlı bilgisayar programı ile dispersiyon modeli kullanarak hava kalitesi yönetimi için karar destek sistemi geliştirmek.

Projenin Sonuçları:

Proje ile evsel, endüstriyel ve trafik kaynaklı kirleticiler için detaylı bir emisyon envanteri hazırlanmış, CBS tabanlı hava kirliliği haritaları oluşturulmuş, hava kalitesini iyileştirmek için “İstanbul Hava Kalitesi Stratejisi” isimli bir eylem planı hazırlanmış ve Türkiye’de ilk defa bir metropol için hava kalitesi yönetiminin sağlanması amacıyla bir karar verme sistemi geliştirilmiştir.

Proje Bütçesi: 314.535 €

İstanbul Hava Kalitesi Stratejisi

Rapor

Layman Report