İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırarak, kış sezonuna giren İstanbulluları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

KIŞ GELDİ, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!

Havaların soğumasıyla birlikte, yanlış soba seçimi, soba yakımı ve boruların eksik izolasyonu nedeniyle üzücü olaylar, soba zehirlenmeleri meydana gelmekte ve birçok vatandaş hayatını kaybetmektedir. Söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için;

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gaz sobaları, mangal, egzoz gazı, grizu, kömür ve karbon taşıyan yakıtların iyi yanmamaları sonucu açığa çıkan karbon monoksit gazı zehirlenmelere sebep olur. Kapalı bir ortamda yoğun miktarda karbon monoksit solunmasıyla zehirlenme oluşur. Karbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz ve irrite etmeyen (rahatsız etmeyen) bir gaz olduğundan solunum yapılırken fark edilmez. Havada 1/1000 oranında olsa bile öldürücü bir etkiye sahiptir.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde pembe renk, terleme, kulak çınlaması, bulantı, kusma, solunum zorluğu, siyanoz (oksijen yetersizliği nedeni ile derinin mavimsi bir renk alması), bayılma hissi, hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), kaslarda aşırı gevşeme ve hareket edememe, şuur kaybı, koma ve ölüm zehirlenmenin belirtileridir.

İLK YARDIM

Kişi ortamdan uzaklaştırılarak temiz havaya çıkartılır, hareket ettirilmez ve yaşam bulguları değerlendirilir, hava yolu açıklığı sağlanarak vakit kaybetmeden tıbbi yardım istenir (112).

KÖMÜR SATIN ALIRKEN

  • KESİNLİKLE AÇIK KÖMÜR SATIN ALMAYINIZ.

  • SATIN ALDIĞINIZ KÖMÜRLERİN İZİN BELGELERİ VE TORBALI OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

  • KÖMÜR TORBASI ÜZERİNDE İZİNLİ FİRMAYA VE KÖMÜRE AİT BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLERİN YER ALIP ALMADIĞINA BAKINIZ.

İSTANBUL’UN HAVASINI KİRLETMEMEK İÇİN!..

  • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin  Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği: petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları,  lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar ile aynı Yönetmeliğin 31. Maddesine dayanılarak hazırlanan 14.06.2021 tarih ve 212 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nca belirlenen özellikteki izin belgeli ve torbalı kömürlerin kullanılması zorunludur.
  • Bu nedenle vatandaşlarımız, satın alacakları kömürlerin İzin Belgeli ve Torbalı olmasına dikkat ederek; kömüre ait Menşe Denetim Belgesi, Fatura ve Kantar Fişini ilgili satıcısından mutlaka istemelidirler.
  • Belirlenen kurallara uymayan kömür üreticisi, satıcısı ve alıcıları hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
  • Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri denetimlerini yoğunlaştırmış olup; kaçak kömür, kaçak fuel oil ve yukarda adı geçen yakılması yasak maddeleri yakanlar, satanlar hakkında Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini ihlalden 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

KÖMÜR DENETİMLERİMİZ

Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla İstanbul’da satışa sunulacak kömürlerin özelliklerini, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında denetlenmesine ilişkin esasları kapsayan ve her yıl alınan İstanbul Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda teknik personelimiz tarafından düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

KÖMÜR SATIŞ İZNİ

Kömür ve kömür briketi üretimi yapan, kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından İstanbul il sınırları içerisinde kömür satışı yapılmak istenildiğinde Belediye Başkanlığımıza başvurulması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin tesisleri ilgili kurulca mahallinde incelenmekte ve tesisten numuneler alınarak uygun olanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen “Kömür Satış İzin Belgesi” verilmektedir.

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI

İstanbul’da hava kalitesinin korunması için, tüketilecek tüm kömürler denetlenmekte ve AKREDİTASYON SERTİFİKASINA sahip AVRUPA YAKASI ÇEVRE LABORATUVARIMIZ’DA analizleri yapılmakla birlikte, uygun olmayan kömürlerin tüketimine ve satışına izin verilmemektedir.