Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi (Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul)” projesinin amacı iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır.

18 ay süreli projenin açılış toplantısı 20 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; kamu kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, Belediyemiz birim ve iştirakleri temsilcileri ve akademisyenler olmak üzere 245 kişi katılmıştır. Açılış toplantısı kapsamında “Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği” isimli bir de panel gerçekleştirilmiştir.

Proje Faaliyetleri:

  • İklim değişikliği konusunda teknik kapasitenin artırılması amacıyla İstanbul’un 39 ilçe belediyesinden görevlendirilen personele 7 günlük eğitim verilmesi,
  • Eğitimlerin verimliliğini ölçmek üzere sosyal etki analizi çalışması yürütülmesi,
  • Kadınların iklim değişikliği ile mücadelede önemini vurgulamak üzere eğitim düzenlenmesi,
  • İklim değişikliği ile ilgili çalışmaların ve katkıların paylaşılması amacıyla Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelere, İBB birim ve iştiraklerine ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalıştay ve panel programlarının gerçekleştirilmesi,
  • İklim değişikliği temalı ulusal bir sempozyum düzenlenmesi,
  • İklim değişikliği farkındalığının arttırılması amacıyla farklı hedef gruplara yönelik kısa videolar hazırlanması.

Yukarıda sözü edilen açılış toplantısı, eğitimler, paneller, çalıştaylar ve sempozyum karbon nötr olarak gerçekleştirilmiştir.