Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği  ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını ne şekilde taşıyacaklarını ve nereye depolayacaklarını belgelendirmekle yükümlüdürler. Söz konusu atık üreticileri, “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi”, İlçe Belediye Başkanlıklarına müracaat ederek almak ve ürettiği atığı Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarında bertaraf etmek zorundadırlar.

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almakla yükümlüdürler.

“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” Başkanlığımız tarafından 2 yıl süreli olarak verilmektedir. Söz konusu belgenin alınabilmesi için hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyacak kamyonların damperlerinin sarı renkte (ral kodu 1028) olması ve damperlerin yanlarında Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı” ve plaka yazıyor olması gerekmektedir. Ayrıca, 09.08.2007 tarih ve 2007/8-8 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda İstanbul plakalı ve İstanbul dahilinde çalışacak İstanbul plakalı olmayan, lift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyacak kamyonlara “Araç Takip Sistemi” zorunluluğu getirilmesine karar verilmiş olup, kamyon sahiplerinin Atık Yönetimi Otomasyon Projesine uyumlu Araç Takip Kitini araçlarına taktırmaları gerekmektedir.