04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda Çevre Koruma Müdürlüğümüzce İstanbul’da çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrolü amacıyla İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) hazırlanmıştır.

AB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında İstanbul’daki tüm gürültü kaynaklarına (karayolu, havaalanları, raylı sistemler ve endüstri tesisleri) ilişkin oluşturulan stratejik gürültü haritaları sonuçlarına göre 2015 yılı Aralık ayı itibariyle  İSGEP hazırlıkları başlamış ve yaklaşık 2 yıllık bir süreçte tamamlanmıştır.

İSGEP kapsamında Müdürlüğümüz uzman teknik personelince gürültünün en yüksek olduğu 21 noktada pilot ölçekli çalışmalar yapılarak alınabilecek tedbirler (gürültü bariyerleri, sessiz asfalt, trafiğin yönlendirilmesi vb.) belirlenmiş, bu tedbirlere yönelik senaryolar oluşturulmuş ve ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Ayrıca kamuoyunun İSGEP’e yönelik fikir ve önerilerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla hazırlanan anketler Belediyemiz web sayfasından, Beyazmasa iletişim noktalarından ve pilot bölge seçilmiş mahalle muhtarlıklarından erişime sunulmuştur. Alınan tüm görüşler değerlendirilerek nihai rapora yansıtılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulmuş olup, İSGEP Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) için buraya tıklayınız