Laboratuvarımız (ÇEVLAB), TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Labotuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı’ kapsamında  Su-Atıksu, Kömür, Yakıt, Yağ–Atık Yağ, Ortam Havası ve Gürültü/Akustik analiz/ölçümleri için AB-0142-T  No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 2024 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası” ve Y-34/039/2019 No ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2024 yılına kadar geçerli “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi”ne sahiptir.

Personel, altyapı ve donanım standartlarımızı sürekli iyileştirme anlayışı içinde tarafsızlık, gizlilik ve etik kurallara bağlı kalarak güvenilir, izlenebilir, saydam ve hızlı hizmet vermeyi misyon edinmiş laboratuvarımızda yapılan analiz/ölçümler ve bunlara göre üretilen raporlar ulusal ve uluslararası geçerlidir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
KATI YAKIT ANALİZLERİÖN İŞLEMLERNUMUNE HAZIRLAMATS 4744
TOPLAM RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKTS ISO 589
BÜNYE RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKASTM D 3173
TOPLAM KÜKÜRTHIGH-TEMPERATURE METHOD INFRARED ABSASTM D 4239 (Metot B)
ÜST IŞIL DEĞERBOMBALI KALORİMETRETS ISO 1928
ALT IŞIL DEĞERHESAPTS ISO 1928
KÜLYAKMATS ISO 1171
UÇUCU MADDEYAKMATS 711 ISO 562
*Akredite Parametreler

 1.2. Gemi İllegal Deşarjlarının Analizleri

Belediyemizin deniz denetim sınırları içerisinde denizi kirleten gemilerden alınan sintine, slaç, slop, kirli balast, kirli su, evsel atıksu numunelerine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen analizler gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
SU VE ATIK SUpHELEKTROMETRİK METODS.M. 4500-H+ B 23rd EDITION
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (AKM)GRAVİMETRİK METODS.M. 2540 D. 23rd EDITION
BİYOKİMYASAM OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)5 GÜNLÜK TEST METODDR. LANGE HAZIR KİT METODU / SM 5210 B: 23rd EDITION
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)AÇIK REFLAKS METODUDR. LANGE HAZIR KİT METODU / SM 5220 B: 23rd EDITION
YAĞ – GRESSSOXLET EKSTRAKSİYON METODU / GRAVİMETRİK METODSM 5220 D: 23rd EDITION / SM 5220 B: 23rd EDITION
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENLODOMETRİK METODS.M. 4500-B. 23rd EDITION
DETERJANYÜZEY AKTİF MADDE METODUS.M. 5540 C. 23rd EDITION
*Akredite Parametreler

1.3. Parmak İzi Analizleri 

Deniz yüzeyindeki petrol kirliliğinin sorumlusu olan deniz araçlarının tespitine yönelik laboratuvarımızda gerçekleştirilen Parmak İzi Analizleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETRESTANDART ADI
PARMAK İZİ ANALİZLERİNUMUNE HAZIRLAMA GAZ KROMATOGRAFİK METOD TS 12235 / TS 11723
SIVI KROMATOGRAFİK METOD TS 11722
INFRARED SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 12236
FLORESASNS SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 11803
*Akredite Parametreler

2. Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarımız bünyesinde faaliyet gösteren Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarımız 1995 yılında çalışmalarına başlamış olup, bugün itibariyle 26 adet sabit ve 2 adet mobil olmak üzere toplam 28 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://havakalitesi.ibb.istanbul

3. Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarımız gelen talepler doğrultusunda çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirerek rapor hazırlamaktadır. Laboratuvarımız, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki gürültü düzeyi ölçümlerinde;

  • TS 9315 ISO 1996-1 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel  Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri
  • TS ISO 1996-2 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini standartlarından akreditedir.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 14.07.2016 tarih ve 2006/4-13 sayılı kararına istinaden toplu ulaşım hizmeti veren tüm deniz araçlarına da tarafımızca gürültü emisyon raporu düzenlenmektedir.

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı

Adres:

Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Çöp Transfer İstasyonu Yanı Yenibosna / B.EVLER İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 449 94 98
Telefon: +90 (212) 449 94 99
Telefon: +90 (212) 449 94 34
Faks: +90 (212) 455 43 43
E-posta : cevrekorumalab@ibb.gov.tr