Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı

Adres:

Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Zeytin Dalı Sok. No: ½ Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 449 94 34
Telefon: +90 (212) 449 94 99
Faks: +90 (212) 455 43 43
E-posta : cevrekorumalab@ibb.gov.tr

Laboratuvarımız (ÇEVLAB), TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Labotuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı’ kapsamında  Su-Atıksu, Kömür, Ortam Havası ve Gürültü/Akustik analiz/ölçümleri için AB-0142-T  No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 26 Şubat 2025 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası” ve Y-34/039/2019 No ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2024 yılına kadar geçerli “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi”ne sahiptir.

Personel, altyapı ve donanım standartlarımızı sürekli iyileştirme anlayışı içinde tarafsızlık, gizlilik ve etik kurallara bağlı kalarak güvenilir, izlenebilir, saydam ve hızlı hizmet vermeyi misyon edinmiş laboratuvarımızda yapılan analiz/ölçümler ve bunlara göre üretilen raporlar ulusal ve uluslararası geçerlidir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
KATI YAKIT ANALİZLERİ*ÖN İŞLEMLERNUMUNE HAZIRLAMATS 4744
KATI YAKIT ANALİZLERİ*TOPLAM RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKTS ISO 589
KATI YAKIT ANALİZLERİ*BÜNYE RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKASTM D 3173
KATI YAKIT ANALİZLERİ*TOPLAM KÜKÜRTHIGH-TEMPERATURE METHOD INFRARED ABSASTM D 4239 (Metot B)
KATI YAKIT ANALİZLERİ*ÜST ISIL DEĞERBOMBALI KALORİMETRETS ISO 1928
KATI YAKIT ANALİZLERİ*ALT ISIL DEĞERHESAPTS ISO 1928
KATI YAKIT ANALİZLERİ*KÜLYAKMATS ISO 1171
KATI YAKIT ANALİZLERİ*UÇUCU MADDEYAKMATS 711 ISO 562
*Akredite Parametreler

 1.2. Atık Su / Su Numunelerinde Yapılan Analizleri

Belediyemizin Atık Su/Su numunelerine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen analizler gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
SU VE ATIK SU*pHELEKTROMETRİK METODS.M. 4500-H+ B
SU VE ATIK SU*TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (AKM)GRAVİMETRİK METODS.M. 2540-D
SU VE ATIK SU*BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)5 GÜNLÜK TEST METODS.M. 5210-B
SU VE ATIK SU*KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)AÇIK REFLAKS METODUS.M. 5220-B
SU VE ATIK SU*YAĞ – GRESSSOXLET EKSTRAKSİYON METODU / GRAVİMETRİK METODS.M. 5220-D
SU VE ATIK SUÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENIODOMETRİK METODS.M. 4500-B
SU VE ATIK SUDETERJANYÜZEY AKTİF MADDE METODUS.M. 5540-C
*Akredite Parametreler

1.3. Parmak İzi Analizleri 

Deniz yüzeyindeki petrol kirliliğinin sorumlusu olan deniz araçlarının tespitine yönelik laboratuvarımızda gerçekleştirilen Parmak İzi Analizleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETRESTANDART ADI
PARMAK İZİ ANALİZLERİNUMUNE HAZIRLAMA GAZ KROMATOGRAFİK METOD TS 12235 / TS 11723
PARMAK İZİ ANALİZLERİSIVI KROMATOGRAFİK METOD TS 11722
PARMAK İZİ ANALİZLERİINFRARED SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 12236
PARMAK İZİ ANALİZLERİFLORESANS SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 11803
*Akredite Parametreler

2. Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarımız bünyesinde faaliyet gösteren Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarımız 1995 yılında çalışmalarına başlamış olup, bugün itibariyle 27 adet sabit ve 1 adet mobil olmak üzere toplam 28 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://havakalitesi.ibb.istanbul

3. Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarımız gelen talepler doğrultusunda çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirerek rapor hazırlamaktadır. Laboratuvarımız, Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki gürültü düzeyi ölçümlerinde;

  • TS ISO 1996-1 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel  Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri
  • TS ISO 1996-2 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini standartlarından akreditedir.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 14.07.2016 tarih ve 2006/4-13 sayılı kararına istinaden toplu ulaşım hizmeti veren tüm deniz araçlarına da tarafımızca gürültü emisyon raporu düzenlenmektedir.