Projemizin 1. Yerel Yönlendirme Komite Toplantısı 7 Aralık 2021’de gerçekleşti

İstanbul, 7 Aralık 2021 – Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi projesi kapsamında 1. Yerel Yönlendirme Komite Toplantısı 7 Aralık günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Bu projenin amacı, bölgedeki şehirlerin enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmelerini destekleyerek Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmektir.

Toplantı tüm proje ortaklarının katılımıyla gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi, AB Türkiye Delegasyonu, Litvanya Büyükelçiliği, Litvanya Belediyeler Birliği ve proje uzmanları ve ekibi toplantıda katılımcı olarak yer aldılar.

Toplantı ilk olarak Merkezi Proje Yönetim Ajansı Direktörü Sayın Lidija Kašubienė’nin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede toplumun her seviyesinden kurumlar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Litvanya Büyükelçiliği’nden Sayın Vaida Stankevičienė tüm paydaşlara selamlarını iletti ve Türkiye ile Litvanya arasındaki güçlü ilişkiyi geliştirmek için bu projenin büyük etkisi olacağını belirtti. Son açılış konuşmasını Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Sayın Burcuhan Şener, bu projeye ortak olmaktan ve proje ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptı.

Toplantı belediyelerden uzmanların ve proje temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti. Türkiye’deki proje takım lideri Sayın Daiva Matonienė, tamamlanmış faaliyetlere, önemli başarılara ve risklere odaklanarak şimdiye kadar proje uygulamasına genel bir bakış sundu. Prof. Ayşen Erdinçler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından proje uygulamasına yönelik temel öncelikleri ve tavsiyeleri sunarak, belediyenin iklim değişikliğine uyum ve azaltım konusundaki mevcut uygulamalarını anlattı. Sayın Özcan Caymaz, Bağcılar Belediyesi tarafından proje kapsamında izlenecek süreci ve belediyenin bu zamana kadar iklim değişikliği alanında yaptığı faaliyetleri detaylı bir şekilde sundu. Yerel Yönetim Ulusal Politika Konseyi üyesi Sayın Lütfi Akça ise emisyon azaltımına ilişkin ulusal mevzuatı ve ileriye dönük öncelikleri ve işbirliği faaliyetlerini sundu.

Temel bulguların da ortaya çıkardığı gibi STK ve özel sektör de dahil olmak üzere tüm seviyelerin işbirliği iklim değişikliğinin etkilerini önemli ölçüde azaltmak için gereklidir. İşbirliği, toplu eylemin maliyet ve faydalarına ilişkin algıları farklı olan çok sayıda aktör, eşit olmayan şekilde dağılmış emisyon kaynakları, mekan ve zaman açısından belirsiz ve uzak olan heterojen iklim etkileri ve azaltıcı maliyetler gibi çeşitli zorlukları ele alma potansiyeline sahiptir