CAROLINA PROJEMİZ TAMALANDI

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT) tarafından fonlanan “Real-Time Pollution City Map Through Collaborative Sensing and Analysis (CAROLINA)” Projesi Aralık 2020 itibariyle tamamlanmıştır.

Proje faaliyetleri, aşağıda listelenen üç ana konu etrafında yapılandırılmıştır:

  • İstanbul’da hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak stratejilerin geliştirilmesi,
  • Kentsel hava kirliliğinin azaltılmasına aktif olarak katkıda bulunmak için vatandaşların ve ilgili paydaşların nasıl bir araya getirilebileceğinin analiz edilmesi,
  • Hava kirliliği eşiklerine maruz kalan vatandaş sayısının en aza indirilmesi için farkındalık oluşturma kapsamında, vatandaşlara ve sürücülere rehberlik edecek, davranış değişikliğine katkıda bulunmaya yönelik eğitimlerin verilmesi.

Bu doğrultuda bir uluslararası çevrimiçi Webinar, iki adet çalıştay ve bir adet eğitim düzenlenmiştir.

25 Kasım 2020 tarihinde “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Hava Kalitesi” adlı uluslararası Webinar gerçekleştirilmiştir. 400’den fazla kişinin katıldığı Webinarda, dünya çapında kentsel hareketlilik ve hava kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili iyi uygulamalar paylaşılarak ulaşımın hava kirliliği üzerindeki etkileri, fırsat ve zorluklar değerlendirilmiştir.

15 Aralık 2020 tarihinde ise ilgili Bakanlık yetkilileri, yerel yönetimler ve İBB iştirakleri temsilcilerinin katılımıyla “Hava Kalitesi ve Ulaşım Çalıştayı” düzenlenmiştir. 116 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, paydaşlar hava kalitesinin ulaşımdan daha az etkilendiği bir geleceğin nasıl inşa edileceğini tartışmış ve hava kalitesinin iyileştirilmesi konusunda, örnek bir katılımcı modelin uygulanmasına yönelik görüşlerini paylaşmışlardır.

Devamında ise 18 Aralık 2020 tarihinde aynı konuların Sivil Toplum Kuruluşları, Akademi ve Özel Sektör temsilcilerinden oluşan katılımcılarla ikinci bir çalıştay düzenlenmiştir.

Projenin son etkinliği olarak; İETT toplu taşıma sürücü ve şefleri ile 26 Aralık 2020 tarihinde iki farklı oturumda “Çevreye Duyarlı Sürüş Teknikleri Eğitimi” düzenlenmiştir.

Eğitim öncesinde; konunun uzmanları tarafından hedef kitleye yönelik bir eğitim metodolojisi geliştirilmiştir. Eğitimin amacı, İBB’nin toplu taşıma sürücülerinin kentsel hareketlilik konusunda farkındalığının artırılması ve çevre dostu sürüş tekniklerinin paylaşılması idi. Eğitimlere toplamda 123 kişi katılmıştır.