Müdürlüğümüz çalışmaları doğrultusunda üniversitelerin Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya vb. ilgili lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler kontenjan dahilinde Müdürlüğümüzde yaz dönemi boyunca aşağıdaki alanlarda stajlarını gerçekleştirebilmektedirler:

İşletme/Büro Stajı

Çevre Koruma Müdürlüğü Avrupa ve Anadolu Yakası hizmet birimlerinde gerçekleştirilir. Stajyer öğrenciler, Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı kapsamında yürütülmekte olan başta çevresel gürültü ve hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları olmak üzere çevre denetimleri ve ilgili mevzuat hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.

Laboratuvar Stajı

Avrupa ve Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarlarında gerçekleştirilir. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Çevre Laboratuvarlarımızda su ve atıksu, katı yakıt, parmak izi, toprak, torf, yaprak, kompost, sulama suyu ve organik gübre analizleri ile birlikte hava kalitesi ve çevresel gürültü ölçümleri yapılmakta olup, stajyer öğrenciler laboratuvar uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olurlar.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne her yıl Şubat ayında yapılmaktadır. Üniversiteden alınmış zorunlu staj evrağı, iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi başvuru evrağı ile birlikte teslim edilmektedir.