Yüksek Öğrenim Öğrencileri İçin Staj Programı

Müdürlüğümüz çalışmaları doğrultusunda üniversitelerin Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya vb. ilgili lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler kontenjan dahilinde Müdürlüğümüzde yaz dönemi boyunca aşağıdaki alanlarda stajlarını gerçekleştirebilmektedirler:

İşletme/Büro Stajı

Çevre Koruma Müdürlüğü Avrupa ve Anadolu Yakası hizmet birimlerinde gerçekleştirilir. Stajyer öğrenciler, Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı kapsamında yürütülmekte olan başta çevresel gürültü ve hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları olmak üzere çevre denetimleri ve ilgili mevzuat hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.

Laboratuvar Stajı

Avrupa ve Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarlarında gerçekleştirilir. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Çevre Laboratuvarlarımızda su ve atıksu, katı yakıt, parmak izi, toprak, torf, yaprak, kompost, sulama suyu ve organik gübre analizleri ile birlikte hava kalitesi ve çevresel gürültü ölçümleri yapılmakta olup, stajyer öğrenciler laboratuvar uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olurlar.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne her yıl Şubat ayında yapılmaktadır. Üniversiteden alınmış zorunlu staj evrağı, iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi başvuru evrağı ile birlikte teslim edilmektedir.

Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarı

Laboratuvarımız, 23.09.2009 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı” kapsamında AB-0287-T No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 2022 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası”na sahiptir. Bu noktafa laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ilk toprak analiz laboratuvarı konumundadır. Ayrıca 2009 yılı itibariyle laboratuvarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesi” ile yetkilendirilerek günümüzde toprak, kapsamlı toprak, bitki ve sulama suyu olmak üzere 4 kapsamda faaliyetlerine devam etmektedir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere toprak, katı ve sıvı organik gübre, torf, kompost, kültür mantarı kompostu, sulama suyu ve yaprak analizleri yapılan laboratuvarımız 15 parametrede akredite edilmiştir. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerine ve yurtdışına hitap etmektedir.

Laboratuvarımız rutin analiz çalışmaları dışında laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin izlenebilmesi ve performanslarının geliştirilebilmesi amacıyla 2010 yılından itibaren rutin olarak yılda bir kez LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) testleri düzenlemektedir.

ÖLÇÜM ALANI PARAMETRE METOTLAR
TOPRAK BÜNYE KUM BOUYOUCOS G. J. 1955
KİL
SİLT
SINIFI
İŞBA TS 8333 TOPRAKTA SUYLA DOYGUNLUK
pH TS 8332 ISO 10390 6 ARALIK 1995
ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC) TS ISO 11265
TUZ % TS 8334 TOPLAM TUZ
ORGANİK MADDE TS 8336 WALKEY BLACK
YARAYIŞLI POTASYUM (K) TS 8341 TOPRAKTA K (AMONYUM ASETAT)
YARAYIŞLI FOSFOR (P) TS 8340 TOPRAKTA P (OLSEN VE ARK. METODU)
YARAYIŞLI KALSİYUM (Ca) AMONYUM ASETAT İLE EKSTRAKSİYONU VE ICP
YARAYIŞLI SODYUM (Na)
YARAYIŞLI MAGNEZYUM (Mg)
ÇÖZÜNEBİLİR Fe, Cu, Mn, Zn TS ISO 14870 (DTPA)
TOPLAM AZOT KJELDAHL METODU
AKTİF KİREÇ ÖZGÜMÜŞ , A. 1999
TOPRAKTA ELEMENT VE AĞIR METAL ANALİZLERİ KRAL SUYU İLE YAŞ YAKMA METODU           (MİKRODALGA YALMA SETİ VE ICP)
Ca, K, Mg, P, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb

Gübre kalitesini belirlemek amacıyla Organomineral Gübre analizi yapılmaktadır.

Torf kalitesini belirlemek amacıyla analizler yapılmaktadır.

Toprakta bulunan besin maddelerinin bitki tarafından alınıp alınmadığının teyidi için Yaprak analizi yapılmaktadır.

Kompost kalitesini belirlemek amacıyla analizler yapılmaktadır.

Sulama işleminden beklenen yararın sağlanabilmesi, bitki gelişiminde problem yaşanmaması, toprakta tuzluluk ve alkalilik gibi sorunların oluşmaması, su kaynaklarının yanlış ve gereksiz kullanılmaması için uygun kalitede su kullanılmasını sağlamak amacıyla Sulama Suyu analizi yapılmaktadır.

Su kirliliğini tespit etmek amacı ile Su ve Atıksu analizleri yapılmaktadır.

Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarı

Adres:

İBB Kartal Ek Hizmet Birimleri Esentepe Mah. E-5 Güney Yanyol Kartal / İSTANBUL

Telefon: + 90 (216) 586 56 74
Faks: + 90 (212) 455 43 43
E-posta : andcevrelab@ibb.gov.tr

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı

Laboratuvarımız (ÇEVLAB), TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Labotuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı’ kapsamında  Su-Atıksu, Kömür, Yakıt, Yağ–Atık Yağ, Ortam Havası ve Gürültü/Akustik analiz/ölçümleri için AB-0142-T  No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 2024 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası” ve Y-34/039/2019 No ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2024 yılına kadar geçerli “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi”ne sahiptir.

Personel, altyapı ve donanım standartlarımızı sürekli iyileştirme anlayışı içinde tarafsızlık, gizlilik ve etik kurallara bağlı kalarak güvenilir, izlenebilir, saydam ve hızlı hizmet vermeyi misyon edinmiş laboratuvarımızda yapılan analiz/ölçümler ve bunlara göre üretilen raporlar ulusal ve uluslararası geçerlidir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
KATI YAKIT ANALİZLERİÖN İŞLEMLERNUMUNE HAZIRLAMATS 4744
TOPLAM RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKTS ISO 589
BÜNYE RUTUBET TAYİNİGRAVİMETRİKASTM D 3173
TOPLAM KÜKÜRTHIGH-TEMPERATURE METHOD INFRARED ABSASTM D 4239 (Metot B)
ÜST IŞIL DEĞERBOMBALI KALORİMETRETS ISO 1928
ALT IŞIL DEĞERHESAPTS ISO 1928
KÜLYAKMATS ISO 1171
UÇUCU MADDEYAKMATS 711 ISO 562
*Akredite Parametreler

 1.2. Gemi İllegal Deşarjlarının Analizleri

Belediyemizin deniz denetim sınırları içerisinde denizi kirleten gemilerden alınan sintine, slaç, slop, kirli balast, kirli su, evsel atıksu numunelerine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen analizler gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETREMETOT ADISTANDART ADI
SU VE ATIK SUpHELEKTROMETRİK METODS.M. 4500-H+ B 23rd EDITION
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (AKM)GRAVİMETRİK METODS.M. 2540 D. 23rd EDITION
BİYOKİMYASAM OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)5 GÜNLÜK TEST METODDR. LANGE HAZIR KİT METODU / SM 5210 B: 23rd EDITION
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)AÇIK REFLAKS METODUDR. LANGE HAZIR KİT METODU / SM 5220 B: 23rd EDITION
YAĞ – GRESSSOXLET EKSTRAKSİYON METODU / GRAVİMETRİK METODSM 5220 D: 23rd EDITION / SM 5220 B: 23rd EDITION
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENLODOMETRİK METODS.M. 4500-B. 23rd EDITION
DETERJANYÜZEY AKTİF MADDE METODUS.M. 5540 C. 23rd EDITION
*Akredite Parametreler

1.3. Parmak İzi Analizleri 

Deniz yüzeyindeki petrol kirliliğinin sorumlusu olan deniz araçlarının tespitine yönelik laboratuvarımızda gerçekleştirilen Parmak İzi Analizleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖLÇÜM ALANIPARAMETRESTANDART ADI
PARMAK İZİ ANALİZLERİNUMUNE HAZIRLAMA GAZ KROMATOGRAFİK METOD TS 12235 / TS 11723
SIVI KROMATOGRAFİK METOD TS 11722
INFRARED SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 12236
FLORESASNS SPEKTROFOTOMETRİK METODTS 11803
*Akredite Parametreler

2. Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarımız bünyesinde faaliyet gösteren Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarımız 1995 yılında çalışmalarına başlamış olup, bugün itibariyle 26 adet sabit ve 2 adet mobil olmak üzere toplam 28 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://havakalitesi.ibb.istanbul

3. Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarımız gelen talepler doğrultusunda çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirerek rapor hazırlamaktadır. Laboratuvarımız, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki gürültü düzeyi ölçümlerinde;

  • TS 9315 ISO 1996-1 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel  Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri
  • TS ISO 1996-2 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini standartlarından akreditedir.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 14.07.2016 tarih ve 2006/4-13 sayılı kararına istinaden toplu ulaşım hizmeti veren tüm deniz araçlarına da tarafımızca gürültü emisyon raporu düzenlenmektedir.

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı

Adres:

Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Çöp Transfer İstasyonu Yanı Yenibosna / B.EVLER İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 449 94 98
Telefon: +90 (212) 449 94 99
Telefon: +90 (212) 449 94 34
Faks: +90 (212) 455 43 43
E-posta : cevrekorumalab@ibb.gov.tr

Çevre Laboratuvarları

AVRUPA YAKASI ÇEVRE LABORATUVARI ANADOLU YAKASI ÇEVRE LABORATUVARI

Çevre Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve İstanbul’un her iki yakasında hizmet veren Çevre Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Denetimi

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre kirliliğine meydan vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Belediye Başkanlığımızca, İstanbul il sınırları içinde oluşan hafriyat toprağının tekrar kullanılması ve değerlendirilmesi amacı ile yapılan başvurular, uygulama imar planları, ilgili birim ve kurumların görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte, hafriyat toprağının geri kazanım imkanı olmayan kısmının ise ilgili mevzuat kapsamında bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamına giren bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve diğer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme ve idari yaptırım uygulama yetkisi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2008/6 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Belediye Başkanlığımıza devredilmiş olup, bu doğrultuda Çevre Koruma Müdürlüğümüzce yoğun bir şekilde denetimler sürdürülmektedir.

HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ İZİN VERİLMİŞ ALANLAR - AVRUPA YAKASI
HAFRİYAT TOPRAĞININ TEKRAR KULLANILMASI VE GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ İZİN VERİLMİŞ ALANLAR - ANADOLU YAKASI
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

HAFRİYAT UYGULAMASI