Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFI

TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ

Atık Bertarafı

EVSEL ATIKLAR VE BENZERİ TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf, Geri kazanım ve Düzenli Depolama Tesislerimize “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ile “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda ve İstanbul ili sınırları içerisinde oluşan Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Tehlikesiz atıklar kabul edilmektedir.

TESİSLERİMİZ

ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Online İşlemler sayfasında bulunan bulunan  “Ön Başvuru” ekranındaki bilgiler doldurulup bertaraf edilecek atıkların görselleri ile birlikte gönderilerek ön başvuru yapılır.

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından bertaraf@ibb.gov.tr mail adresinden bildirilecek “Ön Başvuru Onayı” sonrasında resmi başvuru işlemlerine başlanır.

2024 YILI ÜCRET TARİFESİ

  • Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar, Arıtma Çamurları, İnert Atıklar ve İmha bedelleri için her yıl yayımlanan Ücret Tarifesine karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

2024 ÜCRET TARİFESİ KARE KODU

ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU UYARILARI

Hatalı ve bilgisi eksik yazılar değerlendirmeye alınmazlar.

Yazılardaki tarih güncel, yazı imzalı ve kaşeli olmak zorundadır.

“Atık Bertaraf Onay Yazısı” alınmadan bertaraf ve atık dökümü yapılamaz!

Yapılmış ödemeye ait fatura gelirler@ibb.gov.tr adresi üzerinden talep edilmelidir.

İNERT ATIKLAR

İNERT ATIK DEPOLAMA SAHA KURALLARI

Hafriyat atığı dışında kalan, genelde inşaat firmalarının inşaat  yapımından ve yıkımından kaynaklanan ve hafriyat atığı ve/veya evsel atık niteliği taşımayan atıklardan oluşan atıklardır.

Odayeri ve Kömücüoda III.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında İnert Atık bertarafı yapılmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

1- “Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesi” ve ekleri resmi başvuru evraklarımın ulaşıp ulaşmadığı nerden öğrenebilirim?

0212 312 68 43 numaralı telefondan Evrak Kayıt Birimine bağlanarak öğrenebilirsiniz.

2-Atık Bertarafı Bedelini ne zaman ödeyeceğim?

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından bertaraf@ibb.gov.tr mail adresinden firma tebligat adresine bildirilecek “Ön Başvuru Onayı” sonrasında ön başvuru onayı içerisinde belirtilen tesis için Atık Bertaraf Ücret Tarifesi birim fiyatı üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Öncesinde ödeme yapılamaz.

3. Atıklarımı Bertaraf için tesise ne zaman getirebilirim?

Yapılan başvuruda tebligat için beyan ettiğiniz mail adresinize, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından resmi “Atık Bertaraf Onay Yazısı” gönderildikten sonra bertaraf edilecek atıklarınızı, onay yazısında belirtilen tesise, bildirilen plakalı araçlar ile getirebilirsiniz.

Kurumsal Atık Yönetim Hizmetleri

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri

Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisleri

Atık İmha İşlemleri

ATIK ÜRÜN İMHASI

Firmaların talepleri doğrultusunda son kullanma tarihi geçmiş, ekonomik değerini yitirmiş, kullanıma uygun olmayan vb. sebepler ile mevzuat kapsamında imha edilecek olan evsel nitelikli ve benzeri ticari, endüstriyel tehlikesiz atık ürünlerin Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenli depolama tesisinde, yakma tesisinde veya geri kazanım tesislerinde imha işlemi yapılmaktadır.

ATIK ÜRÜN İMHASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetkili Firma,

  • Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 0 212 312 6843 telefonundan İmha Birimi ile iletişime geçer.
  • Atık ürünlerin imha sebebini ve hangi mevzuat kapsamında imha edileceğini belirterek Atık İmha Başvuru Dilekçesi imzalı ve kaşeli olarak doldurur.
  • Atık İmha Başvuru Dilekçesine İmhası istenen ürünlerin kaşeli ve imzalı listesini, varsa ürünün imhasının yapılmasına ilişkin gerekçe tutanağını/raporunu, mevzuat kapsamını, imhası istenen ürünlere ait fotoğrafları, Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Taahhütü ve imha işlemine katılacak yetkilinin vekaletnamesini ekler.
  • Yetkili Firma, Atık İmha Başvuru Dilekçesini ve eklerini resmi yazı ile Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne gönderir.

2024 YILI İMHA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

2- İMHA İŞLEMLERİ
Şile-Kömürcüoda II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON2.000 TL
2.2 Seymen II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON1.780 TL
2.3 Yakılarak İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON9.200 TL
2.5 Geri Kazanım / Geri Dönüşüm Tesisleri İçin İmha BedeliTON1.700 TL
AÇIKLAMALAR

* Ücretlere KDV Dahildir.

* Bu Tarife Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce Yürütülmektedir.

* Bu Tarife 01.01.2024 – 31.12.2024 Tarihleri Arasında Geçerlidir.

Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri

KOMPOST TESİSİ

Kompost ve Geri Kazanım Tesisinde; 14.971 ton toprak iyileştirici kompost üretilmiş, 20.061 ton dal-budak atığı geri kazanılmış ve 3.856 ton geri dönüşebilir malzeme ekonomiye kazandırılmıştır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisinde 30.952 ton atıktan türetilmiş yakıt üretilmiştir.

Katı Atık Aktarma İstasyonları

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARI

İstanbul’da bulunan 39 ilçe belediyesi tarafından toplanan ve İBB’ye ait aktarma istasyonlarına 2022 yılı sonu itibariyle getirilen 4 Milyon 385 Bin 302 ton evsel atığın aktarma istasyonlarından geri kazanım ve bertaraf tesislerine taşınması gerçekleştirilmiştir.

Günde ortalama 12.015 ton evsel nitelikli katı atık aktarma istasyonlarından İBB’ye ait düzenli depolama sahalarına ve geri kazanım tesislerine taşınmaktadır.

Bu aktarma istasyonları sayesinde tırlar günlük 2000 sefer yerine 600 sefer yapmaktadır.

Düzenli Depolama Alanları

DÜZENLİ DEPOLAMA

İstanbul’da toplanan evsel atıklar, İstanbul’un her iki yakasında bulunan düzenli depolama sahalarımızda 20 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

NEDEN DÜZENLİ DEPOLAMA

Atıklar düzenli depolama yapılmaz ve gelişigüzel tabiata dökülürse

  • Görüntü kirliliğine,
  • Yüzey suyu kirliliğine,
  • Yeraltı suyu kirliliğine,
  • Atıkların çevreye dağılmasına,
  • Kirliliğin, atıklardan beslenen

canlılar tarafından yerleşim bölgelerine taşınmasına sebep olur.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI

Katı atık aktarma istasyonlarından, ilçe belediyelerinden, geri kazanım tesislerinden, kurum, kuruluş ve firmalardan Belediyemizin Şile-Kömürcüoda ve Silivri-Seymen düzenli depolama sahalarına gelen günlük ortalama “13 bin 515 ton” evsel atık depolanarak, bertaraf edilmiştir.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İŞLETİLMESİ

1- Giriş ve Kantar

Depolama Sahasına 26 Mart 2010 tarihli 27533 sayılı resmi gazetede yayımlanan «ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK»  kapsamında kabul edilebilen atıklar alınır. Atık getiren araçlar önceden sisteme kayıt yapılarak otomatik kantar ve kayıt sistemi geçişi sağlanır.

2- Döküm

Kantardan giriş yapıp tartımı tamamlanan araç, trafik güvenlik ve yön tabelaları ile bağlantı yollarını kullanarak döküm sahasına ulaşır. Saha üzerinde döküm güvenliğini sağlamak için platform üzerinde görevli tarafından araç sirkülasyonu göz önünde tutularak yapılan yönlendirme ile ilgili hücreye döküm yapar.

3- Serme Sıkıştırma

Dökümü yapılan atıkların, dozer ile alana serimi işlemi yapılır. Ardından kompaktörün 3-5 sefer üzerinden geçmesi ile de çöpün sıkışması sağlanır. Bu şekilde atıkların depolanması için kullanılacak saha ömrü uzatılmış olur.

4- Organik Maddeler Bozunma (Bioreaktör)

Depolama yapılan sahada çöp içerisinde bulunan organik maddeler havasız ortamda çürümeye başlar ve içeriğinde metan bulunan çöp gazı oluşur.

5- Metan Gazı Toplama ve Enerji Eldesi

Organik atıkların çürümesiyle oluşan metan gazı saha son örtüsü yapılıp kapatıldıktan sonra açılan gaz toplama bacaları ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak enerji tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülür.

6- Çöp Sızıntı Suyu Oluşturma ve Arıtma

Depolanan çöp içerisinde, yüzeye çıkan metan gazıyla birlikte depolama sahası tabanında  çöp sızıntı suyu birikir. Drenaj hatlarıyla toplanan çöp sızıntı suları, yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarına zarar vermemesi için arıtma tesisinde işlemlere tabi tutulup kirletici faktörleri arıtılarak, kanala deşarj edilir.

7- Peyzaj ve Yeşillendirme

Depolama işlemleri tamamlanan saha toprak yapısına uygun bitki örtüsüyle yeşillendirilerek gaz çıkışı tamamlanana kadar (yaklaşık 30 yıl süreyle) çevresel verilerin kontrolü sağlanır.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI YÖNETİMİ

Sızıntı suyu ve gaz yönetiminin kontrollü bir biçimde yapıldığı Düzenli Depolama Sahalarımız 7/24 hizmet vermektedir.

Sahalarda oluşan kirlilik yükü yüksek çöp sızıntı suları, Membran Biyoreaktör + NF teknolojisiyle arıtılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilmektedir. Düzenli depolama faaliyeti sonucu oluşan çöp gazı ise gaz bacaları ile toplanarak enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Düzenli depolama sahalarının yapımında en önemli husus taban geçirimsizlik tabakasının teşkilidir. Sonrasında sızıntı suyu drenaj sistemi ve çöp gazı toplama sistemleri kurulur. Bu sayede çöpler, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yeraltı ve yüzey sularının kalitesi korunarak bertaraf edilir.

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI TEŞKİLİ

Sahada yeraltı suyu/zemin suyu bulunması durumunda bu sular toplanarak dışarı verilmelidir. Zeminden saha tabanına su girişini önlenmek için; zemin suları uygun eğimli drenaj kanalları yapılmak sureti ile saha dışına drene edilmelidir.

Geomembran, kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterdiği, çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı olduğu için sızmalara karşı üstün bir koruma oluşturmaktadır. 2 mm kalınlığında rulolar halinde ankraj hendeklerine kilitleme yapılarak serilir.

Hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj borularının çapı kontrol ve temizleme imkanı verebilecek büyüklükte olmalıdır. Saha içerisinde kalan kısımlar 1/3 dolu kesit 2/3 delikli kesite sahip olmalıdır.

Borular iç basınca değil dış basınca dayanıklı olmalıdır

Kent Temizliği Hizmetleri

KENT TEMİZLİK HİZMET BİRİMLERİMİZ

1
2
3
4
5
6
7
1

Kıraç Kent Temizlik Hizmet Birimi

2

Yenibosna Kent Temizlik Hizmet Birimi

3

Esenler Kent Temizlik Hizmet Birimi

4

Beşiktaş Kent Temizlik Hizmet Birimi

5

Edirnekapı Kent Temizlik Hizmet Birimi

6

Ümraniye Kent Temizlik Hizmet Birimi

7

Maltepe Kent Temizlik Hizmet Birimi

KENT TEMİZİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

ARAÇ FİLOMUZ

MEKANİK SÜPÜRME ARAÇLARI

MEKANİK YIKAMA ARAÇLARI

FAALİYETLERİMİZ

MEKANİK SÜPÜRME

MEKANİK YIKAMA

ELLE SÜPÜRME

ŞEHİR TEMİZLİĞİ

Daha temiz bir İstanbul, daha sağlıklı bir toplum için İstanbul genelindeki ana arterler, meydanlar, geçitler modern temizlik araçları ve mobil ekipler ile temizliği, basınçlı suyla yıkama hizmetleri gibi şehir temizliği hizmetleri 7/24 yürütülmekte ve ilçe belediyelerinin çevre temizlik faaliyetlerinin kontrol edilmekte ve desteklenmektedir.

İstanbul genelinde günlük ortalama 4343 km ana arterler, caddeler ve meydanlar elle süpürme ekipleri tarafından, 8.000.000 m2’lik alan ise mekanik süpürme araçları tarafından temizlenmektedir. Bunlarla birlikte basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, kaldırımlar, tüneller ve oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar yıkanmakta, duvar yazıları, kâğıt afişler, izinsiz ve süresi geçen bez afişler kaldırılarak çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm kirlilik unsurlarına çözüm getirilmektedir. Ayrıca kış mevsiminde ana arterler üzerindeki, otobüs duraklarında, üst ve alt yaya geçitlerinde, yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama ile Kışla Mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

Aracın alt, yan ve ön tarafına monte edilmiş döner fırçalar vasıtasıyla, özellikle yolların kenarlarında ve kaldırım diplerinde oluşmuş kirliliklerin süpürülerek mevcut aracın vakum haznesine vakumlanması suretiyle temizlenmesi işlemine “mekanik süpürme” adı verilir.

Mekanik Süpürme hizmetleri, şehir merkezi veya dışında trafik durumunun ve mekanik ekipman kullanımının elverişli olduğu yerlerde yapılmaktadır. Mekanik süpürme hizmeti, elle süpürme hizmetinde olduğu gibi bölgeler bazında ayrılmalı ve her bir bölgedeki alan ve caddeler belirlenmelidir. Mekanik Süpürme hizmeti trafik durumu, insan yoğunluğu, caddenin önemi ve kirlenme yoğunluğu göz önünde bulundurularak önceden hazırlanmış programa göre uygulanır. Trafik yoğunluğuna sebebiyet vermemesi için genellikle gece yapılır. İstanbul geneli ana arterlerde yapmış olduğumuz mekanik süpürme çalışmalarımızın % 57`si gece % 43`ü gündüz olmak üzere programlanmıştır.

151 mekanik süpürme aracı ile günlük ortalama 8.000.000 m2‘lik alanda mekanik süpürme çalışmaları Başkanlığımızca yapılmakta ve 230 ton teressübat atığı süpürülerek toplanmaktadır.