Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine Teknik Gezi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerimizde çalışan personellerimizle Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisimize teknik ziyaret gerçekleştirdik.

Teknik ziyarette tesislerin genel işleyişi hakkında sunumlar yapıldı. Daha sonra tesisle ilgili daha detaylı bilgi edinmek üzere tesis gezisi gerçekleştirildi

AB-Batı Balkanlar Akıllı Şehirler Ekonomik Forumu

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Prag Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “AB-Batı Balkanlar Akıllı Şehirler Ekonomik Forumu”na İBB adına katılım sağlayarak paydaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

AB ile Batı Balkanlar arasında akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin gelişiminde işbirliklerini desteklemeyi amaçlayan forumun “Batı Balkanlar’da Akıllı Şehirler Çözümlerini Destekleyen Girişimler ve Projeler” IV. oturumunda konuşan Prof. Dr. Ayşen Erdinçler; İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonu ile ilgili çalışmalarından ve akıllı şehir uygulamalarından bahsetti. Enerji krizi ve giderek artan iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili olarak bu kadar büyük nüfusa sahip bir şehrin ana zorluklarının neler olduğunu, İstanbul’un 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir misyonunu, üyesi olunan girişimleri ve şehrin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sıfır Enerji Binalar Çalıştayı

İstanbul, “AB Misyonları: İklim Değişikliğine Uyum” İmzacıları Arasında

İstanbul, yürüttüğü iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir destek daha almaya hak kazandı. “AB Misyonları: İklim Değişikliğine Uyum”un 215 imzacısı arasında girdi. Destek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün hazırladığı detaylı başvurunun sonuçlanmasının ardından geldi.

Misyonda yer alan 215 imzacının 202’si, 24 AB üyesi ülkenin bölgesel ve yerel yönetimi. İstanbul’un da aralarında yer aldığı 13 yerel ve bölgesel yönetim ise Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında programa dâhil edildi. Misyonda İstanbul’un yanı sıra Türkiye’den Bodrum, İzmir ve İzmit de yer alıyor.

Misyon çerçevesinde 2030 yılına kadar en az 150 Avrupa bölgesi ve topluluğuna iklim direnci kazandırmak amaçlanıyor. Katılımcılar, bu süreçte Misyon Platformu’nun tavsiye ve rehberliğinden yararlanıyor.  Onay alan yenilikçi eylemleri, pilot projeleri ve araştırmaları için Ufuk Avrupa’nın 2021-2023 yılları için tahsis edilmiş toplam 370 milyon Avroluk bütçesinden fon kullanabiliyor.

Aynı zamanda misyon yerel yönetimlerin kendi aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform rolü de oynuyor. Yıllık Misyon Forumu’na katılan bölgesel ve yerel yönetimler, görünürlük kazanıyor.

B40 İBB Koordinasyonunda İklim Çalıştayı Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı’nın koordinesinde B40 Balkan Şehirleri Ağı Yerel İklim Eylemi Çalışma Grubu, 14-16 Eylül tarihleri arasında üç günlük İklim Çalıştayı düzenledi. Toplam 11 Balkan ülkesinden 25 üst düzey belediye temsilcisinin katıldığı çalıştayda, paydaşlar deneyimlerini paylaştı. İklim değişikliği konusundaki sorunların masaya yatırılmasının yanı sıra çözüm önerileri de değerlendirildi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki yerleşkesinde düzenlenen İklim Çalıştayı, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’in sunumuyla başladı. Burada Balkan ülkelerinden gelen yetkili ve uzmanlara İBB’nin iklim değişikliği ile yaptığı mücadele ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı.

Çalıştayın 2. gününde ise İBB Heyeti, kentte yürütülen hava kalitesi ve gürültü kontrolü çalışmalarını tanıttı. Konuklar, İBB Hava Kalitesi Kontrolü ve Gürültü Kontrolü İstasyonlarında yürütülen çalışmaları yerinde incelendi.

Çalıştayın kapanış gününde ise İBB’nin atık yönetimi konusundaki deneyim ve çalışmaları, paydaşlarla birlikte yerinde değerlendirildi. Üç günlük çalıştayda İstanbul’un da içinde bulunduğu Balkan kentleri, daha yüksek çevresel standartları sağlamak için yoğun bir beyin fırtınası yaptı.

İBB İklim Değişikliğine Uyum Çözümlerini Masaya Yatırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün düzenlediği “Kilit Paydaşlarla İstişare: İstanbul için İklim Değişikliğine Uyum Seçeneklerinin Belirlenmesi Toplantısı” sona erdi. Çeşitli kurumlardan katılım gösteren paydaşlarla her geçen gün etkisini arttıran iklim değişikliğine uyum yönünde atılacak adımlar tartışıldı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında düzenlenen toplantıda çözümler, hem İstanbul’da uygulanabilirliği hem de maliyetleri açısından çok boyutlu olarak masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşmacı olarak Türkiye Proje Takım Lideri, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı’ndan Daiva Matonienė, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Akdeniz Üniversitesi Fiziki Coğrafya Bölümü’nden Prof. Dr. Tuncer Demir ve İklim Değişikliği Politikaları Uzmanı Gamze Çelikyılmaz yer aldı.

19 Eylül’de başlayan toplantının açılışını Prof. Dr. Ayşen Erdinçler yaptı. Erdinçler, konuşmasında kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda kaybedecek vakitleri olmadığına ve paydaşlarla sıkı işbirliği yapmanın önemine değindi. İstanbul’da yapılan çalışmaları tanıttı.

Toplantının ilk günkü gündemi “kıyı ve iç seller” oldu. İkinci gün kentsel alanda biyoçeşitlilik kaybı ele alınırken, toplantının son günü “ısı adaları” konusuna ayrıldı. İBB ve ilçe belediyelerinden gelen birçok kilit paydaş birlikte yapılan grup çalışmalarıyla İstanbul için en uygun öneriler belirlendi. Bu da önerilerin ekonomiklikten uygulanabilirliğe pek çok açıdan değerlendirilmesini sağladı.

Litvanya’nın Vilnius Belediyesinden Uzmanlar Belediyemizi Ziyaret Ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğümüz, Litvanya’nın Vilnius Belediyesinden uzmanları  ağırladı. Ziyaret programı bilgilendirme toplantısıyla başladı. Toplantıda İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Ayşen Erdinçler ve belediye iştiraki İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Taşkın, paydaşlara özel sunumlar yaptı. İBB’nin 2050 yılında karbon nötr ve dirençli bir kent olma yolunda yürüttüğü çalışmaları tanıttı. Paydaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

2050 Karbon Nötr İstanbul’un Yol Haritası Anlatıldı

Toplantıda ilk sunumu Prof. Ayşe Erdinçler gerçekleştirdi. Konuşmasına kentin iklim değişikliği açısından mevcut durumunun fotoğrafını çekerek başlayan Erdinçler, “Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul” olma yolunda atılan adımları anlattı. Yürütülen çalışmaların yol haritasının 2020 yılında hazırlanan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı olduğunu vurgulayan Erdinçler şunları kaydetti:

“2020 yılında hem uluslararası hem ulusal paydaşlarımızın katkılarıyla, İstanbul gerçekleriyle örtüşen bir İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Kendimize gerçekleştirilebilir amaçlar belirledik. Çünkü günümüzde iklim değişikliğiyle mücadelenin yerel yönetimler olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği tüm açıklığıyla ortada. Bizim çektiğimiz fotoğrafa baktığımızda İstanbul’daki emisyonun en büyük kaynağı sabit enerji. Kentin ürettiği 50 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin yüzde 63’ü sabit enerji tüketiminden kaynaklanıyor.  Dolayısıyla öncelikli olarak emisyonla konusunda, odaklandığımız alan burası. Hedefimiz sera gazı miktarını 2030 yılında %52 azaltmak ve 2050 yılına geldiğimizde karbon nötr bir İstanbul olmak”

Sunumların akabinde Vilnius’dan gelen uzmanlar ile Enerji ve Aydınlatma Müdürlüğü Bayrampaşa yerleşkesi ziyaret edildi. Enerji ve Aydınlatma Müdürü Adnan Bıyıklıoğlu’nun İBB’nin enerji çalışmalarını aktardığı sunumun arkasından bina çatısına yerleştirilmiş olan GES’ler ve enerji yönetimi SCADA sistemi incelemeleri yapıldı.

Ziyaretin 2. Gününde Silivri Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi ile Kemerburgaz Yakma ve Biyometanizasyon tesislerine teknik gezi düzenlendi.

“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi ” projesi kapsamında “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” hazırlama çalışmalarına son süratle devam etmekteyiz.

SECAP’ın en önemli alt başlığı olan “Enerji Sektörü” üzerine hedef ve eylemlerimizi belirlemek amacıyla hizmet ve üretimlerinden kaynaklı en çok enerji tüketiminin gerçekleştiği 4 iştirakimiz ve 2 bağlı kuruluşumuz ile bir araya geldik.

02 – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, SECAP’ın enerji kırılımına entegre edilebilecek sera gazı salımı azaltıcı eylemler değerlendirilirken iştirakler ile bağlı kuruluşların mevcut çalışmalarına ve belirlenen eylemleri uygulama kapasitelerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İBB, İstanbul’un Güneş Enerjisi Potansiyelini Modelleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iklim nötr bir kent hedefine yönelik adımlarını sıklaştırıyor. 2030 Kadar 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Girişimi’nin bir parçası olarak her geçen gün yeni bir projede yerini alıyor.  İklim Değişikliği Müdürlüğümüz tarafından en son olarak “Kentsel Planlama ve Tasarım 2030’a Hazır” (UP2030) projesine başvuruldu. Değerlendirmelerin ardından başarılı bulunan proje Avrupa Komisyonun desteğini almaya hak kazandı.

Türkiye’den 3 Ortak

İBB, bu projede Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ-GÜNAM ile birlikte yer alıyor. Çok konsorsiyumlu projede, İBB dahil Avrupa Birliği (AB) üyesi toplam 12 ülke ve 46 katılımcı yer alıyor.

Dijital İkiz Teknolojisi Kullanılacak

İBB’nin başvurduğu UP2030 projesinin amacı, 2030 yılına kadar adil, sürdürülebilir, esnek ve iklim nötr şehirler kurmak için kentsel planlama ve tasarım ilkelerini belirlemek. Proje sayesinde İstanbul’un güneş enerjisi potansiyeli ortaya çıkarılacak. Bir pilot bölgede fotovoltaik güneş hücrelerinin (PV) yani güneşten elde edilebilecek enerjinin potansiyeli hesaplanacak. Bu iklim dostu enerjinin bina, aydınlatma ve hafif elektrikli araçlara aktarılmasının dijital ikiz teknolojisi ile modellenmesi yapılacak.

Digital İkiz Teknolojisi Nedir?

Dijital ikiz teknolojisi, herhangi bir nesnenin, cihazın, hizmetin fiziksel olarak yapılmadan dahi dijital ortamda bire bir kopyasının oluşturulmasıdır. Akıllı sensörler veya Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörleriyle fiziksel ortamdan alınan tam zamanlı veriler dijital ikize giriş olarak aktarılır. Bir dijital ikiz, gerçek hayattaki bir nesne veya sistem hakkında gerçek verileri girdi olarak kullanır. Sonrasında bu girdilerden yola çıkarak, gerçek nesnenin veya sistemin nasıl tepki vereceğine dair tahminleri veya simülasyonları üretir. En basit haliyle simülasyon yapabilen bir bilgisayar programıdır.

İBB Çevresel Raporlama Hazırlıklarını CDP Eğitimiyle Güçlendirdi

2022 çevresel raporlama hazırlıklarını sürdürüyoruz. İklim Değişikliği Şube Müdürlüğümüzün uzman personelinin 23 Haziran’da katıldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) eğitim toplantısı ise bu yönde atılan en son adım oldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) çatısı altındaki diğer paydaşlar da yer aldı.

Dünya üzerinde nüfusun büyük orada kentlerde ikamet ettiği vurgulanarak, yerel yönetimlerin karbon emisyonu azaltımı konusundaki çabalarının önemi vurgulandı. Katılımcılara, 6 modülden ve 9 farklı konu başlığından oluşan CDP anketi anlatıldı. 2022 Geri Bildirim Raporu gösterildi. Katılımcıların sorularını, CDP’den Kıdemli Müdür Lucy Latham yanıtladı.

Dünyanın en yaygın çevresel raporlama platformu CDP kapsamında kentler, kendi karbon emisyonu salımı fotoğraflarını çekiyor. Her yıl hazırlanan geri bildirim raporları sayesinde emisyon salımı konusunda güçlü ve zayıf sektörleri belirlemek olanaklı hale geliyor. Daha sonra bu veriler üzerinden kentler, zayıf sektörlerde emisyon salımını azaltan yeni yol haritalarını çiziyorlar. Geri bildirim raporlarının bir yararı da kent yönetimlerinin, kendilerini küresel ve bölgesel ortalama ile karşılaştırmasına olanak tanıması.