İBB’nin Tüm Birimleri İklim Sorumluları Eğitiminde Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 23-24 Mayıs tarihlerinde “İklim Sorumluları Eğitimi” düzenledi. Programa İBB’nin tüm birimleri, bağlı kuruşları ve iştiraklerinden yaklaşık 350 iklim sorumlusu katıldı. Eğitimin amacı, iklim değişikliğine karşı mücadelede İBB’nin birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve sektörel ilerlemenin izlenmesi sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi olarak belirlendi. İki gün boyunca süren eğitimi, kendi alanlarında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken akademisyen ve uzmanlar verdi.

Programın açılışı, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler tarafından yapıldı. Erdinçler konuşmasında İBB’nin iklim stratejisini ve izleme metodolojisini, kurumda yapılan çalışmaların ışığında örnekleriyle anlattı. Erdinçlerin ardından söz alan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU)Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliğinin fiziksel temellerini ele aldı. Kuraklık okuryazarlığı ve yerel yönetimlerde kuraklık yönetiminin ilkelerini açıkladı. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimler Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen ise katılımcılara, küresel düzeyde iklim senaryolarını ayrıntıları ile izah etti.

İnteraktif ve bilgi dolu sunumlarla geçen programda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, hem iklim değişikliğinin etkilerine hem de gelecek günlerde iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda atılması gereken adımlara değindi. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Çiğdem Çoskun Hepcan, katılımcılar açısından son derece ilgi çeken sunumuyla iklim değişikliğine uyum ve azaltımda doğa temelli çözümleri ele aldı. Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu da konuşmasında büyükşehir belediyelerinin iklim değişikliği ile mücadele politikalarını ve planlama süreçlerini analiz etti.

Sunumlarıyla eğitim programına değer katan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. Ömer Lütfü Şen, Prof. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ve Dr. Nuran Talu, teşekkür plaketlerini İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’den aldı. Eğitim programına katılan tüm görevli personele katılım sertifikası verildi.

UP2030 İstanbul Analiz Paydaş Çalıştayı Atölye Havasında Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, ODTÜ, ODTÜ GÜNAM ve NetZeroCities’den uzman paydaşları ile UP2030 İhtiyaç & Analiz Paydaş Çalıştayı’nda bir araya geldi. 3 Mayıs günü gerçekleşen çalıştay, düzenlenen yuvarlak masa çalışması ile tam bir atölye havasında geçti.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda ODTÜ Mimarlıkk Fakültesi’nden Doç. Dr. İpek Gürsel Dino, UP2030 Projesini tanıttı. Binaları ve ulaşım sistemlerinin karbonsuzlaştırma, fotovoltaik sistemlerin İstanbul’a entegre edilmesi konularında konuştu. ODTÜ GÜNAM adına söz alan Elşen Aydın ise İstanbul ile benzer zorluklar yaşayan kentlerde gerçekleşen vaka çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Bu vakalardan çıkarılan derslerin İstanbul bağlamında nasıl uygulanabileceğini tartışmaya açtı.

Sunumların ardından tüm katılımcılarla birlikte bir yuvarlak masa çalışması yapıldı. Çalışmada UP2030 hedeflerine ulaşma yolunda karşılaşılabilecek olası zorluklar ve çözümler tartışıldı.

AB İklim Nötr Ve Akıllı Şehirler Misyonu Konferansı Düzenlendi

“NetzeroCities” AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu İstanbul Bilgilendirme Toplantısı, 2 Mayıs’ta yaklaşık 150 katılımcıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, misyonun hem ulusal hem de uluslararası uzman ve paydaşları bir araya geldi. Misyon kapsamında çizilecek yol haritası değerlendirildi.

Bazı uzmanların çevrimiçi olarak katıldığı konferansın açılış konuşmasını İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler yaptı. Erdinçler, İBB’nin iklim değişikliği konusunda yaptığı çalışmaları, 2030 ve 2050 hedeflerini anlattı.

Konferansta NetzeroCities’den Program Direktörü Thomas Osdoba, İklim Nötr Şehirler Danışmanı Jane McLaughlin, İklim Nötr Şehirler Danışmanı Keira Webster, Sistem Değişikliği Uzmanı Mike Duff, Vatandaş ve Paydaş Katılım Uzmanı Adriana Colquechambi Zea O’Phelan söz alarak, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Bankers Without Boundaries ile yapılan çevrimiçi bağlantılının ardından misyonun gerçekleştirilmesi konusunda yapılması gerekenler tartışıldı.

Secap Toparlama Ve İzleme Atölyesi Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) sürecini değerlendirmek amacıyla 28 Nisan’da paydaşlarıyla bir araya geldi. İBB İklim Değişikli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda ilk olarak SECAP izleme ve raporlama sürecindeki ilerlemeler gözden geçirildi.  Ardından paydaşlarla birlikte uygulama aşamasında alınacak aksiyonlar üzerinde tartışıldı.

Atölyenin açılış konuşmasını İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler yaptı. Erdinçler’in ardından söz alan Central Project Management Agency Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene, İBB ile SECAP hazırlama sürecinin çok keyifli olduğuna değinerek, İstanbul’da yapılan çalışmanın örnek nitelikte bir iş olduğunu söyledi.

Atölyede SECAP sürecinde alınacak aksiyonların İstanbul’un 2050 yılına kadar iklim nötr bir kent olma hedefine katkı sağlayacak bir anlayışla saptanması gerektiğini vurgulandı. SECAP’ın yenilenebilir enerji, daha iyileştirilmiş toplu taşıma altyapısı, daha iyi atık yönetimi, yeşil bina standartlarının uygulanması ve yeşil alanların geliştirilmesi gibi konularda İstanbul için potansiyel fırsatlar sunduğuna değinildi. Çalışma, paydaşların 2025’e kadar alınacak aksiyonların saptanması amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapmasının ardından sona erdi.

İBB İklim Değişikliği Eylem Planı İzleme Raporu Yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İklim Değişikliği Eylem Planı İzleme Raporunu yayınladı. İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile İBB, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum sürecinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen ilerlemeleri değerlendirmiş oldu. Hazırlanan rapor ile kurumsal açıdan iklim krizine karşı atılan adımlar gözden geçirildi.

Yeşil Dönüşüme AB’den Destek

İBB’nin ‘Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi- İstanbul Modeli’ projesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından iki yıl süreliğine hibe ve teknik destek almaya hak kazandı. Programa başvuran 33 ülkenin 159 kenti arasından 53 pilot şehir seçildi. İstanbul, Türkiye’den projesi onaylanan tek şehir oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, AB’ye bağlı AB Şehirleri Misyonu’nun Pilot Şehirler Programı çağrısına, Kasım 2022’ de başvurdu. Başvuruya ‘Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi-İstanbul Modeli’ projesiyle (Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) katılım sağlandı.  İstanbul, seçilen pilot şehirlerden biri olarak 2 yıl boyunca teknik ve mali destek almaya hak kazandı.  Türkiye’den seçilen tek pilot şehir İstanbul oldu.

‘YEŞİL VE KARBON NÖTR BİNA DÖNÜŞÜMÜ’

Kentteki binaların sabit enerji kullanımını verimli hale getirmek hedefiyle İstanbul için “Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi’ projesi tasarlandı. Projeyle şehirdeki eski ve deprem riskli bina stoğu, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenirken aynı zamanda bu yapıların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber hazırlanacak. Sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketimi takip edilecek. Belirlenen yol haritası ve veriler ışığında enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliği sağlamaya dönük çalışmalar yapılacak.

AB Pilot Şehirler programı kapsamında seçilen 53 pilot şehre projeleri için toplamda 32 milyon Avro fon sağlanacak.

AB-Batı Balkanlar Akıllı Şehirler Ekonomik Forumu

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Prag Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “AB-Batı Balkanlar Akıllı Şehirler Ekonomik Forumu”na İBB adına katılım sağlayarak paydaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

AB ile Batı Balkanlar arasında akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin gelişiminde işbirliklerini desteklemeyi amaçlayan forumun “Batı Balkanlar’da Akıllı Şehirler Çözümlerini Destekleyen Girişimler ve Projeler” IV. oturumunda konuşan Prof. Dr. Ayşen Erdinçler; İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonu ile ilgili çalışmalarından ve akıllı şehir uygulamalarından bahsetti. Enerji krizi ve giderek artan iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili olarak bu kadar büyük nüfusa sahip bir şehrin ana zorluklarının neler olduğunu, İstanbul’un 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir misyonunu, üyesi olunan girişimleri ve şehrin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sıfır Enerji Binalar Çalıştayı

İstanbul, “AB Misyonları: İklim Değişikliğine Uyum” İmzacıları Arasında

İstanbul, yürüttüğü iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir destek daha almaya hak kazandı. “AB Misyonları: İklim Değişikliğine Uyum”un 215 imzacısı arasında girdi. Destek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün hazırladığı detaylı başvurunun sonuçlanmasının ardından geldi.

Misyonda yer alan 215 imzacının 202’si, 24 AB üyesi ülkenin bölgesel ve yerel yönetimi. İstanbul’un da aralarında yer aldığı 13 yerel ve bölgesel yönetim ise Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında programa dâhil edildi. Misyonda İstanbul’un yanı sıra Türkiye’den Bodrum, İzmir ve İzmit de yer alıyor.

Misyon çerçevesinde 2030 yılına kadar en az 150 Avrupa bölgesi ve topluluğuna iklim direnci kazandırmak amaçlanıyor. Katılımcılar, bu süreçte Misyon Platformu’nun tavsiye ve rehberliğinden yararlanıyor.  Onay alan yenilikçi eylemleri, pilot projeleri ve araştırmaları için Ufuk Avrupa’nın 2021-2023 yılları için tahsis edilmiş toplam 370 milyon Avroluk bütçesinden fon kullanabiliyor.

Aynı zamanda misyon yerel yönetimlerin kendi aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform rolü de oynuyor. Yıllık Misyon Forumu’na katılan bölgesel ve yerel yönetimler, görünürlük kazanıyor.

EMO İstanbul Şubesi’nden İBB İklim Müdürlüğüne Enerji Verimliliği Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nden gelen konuklarını ağırladı. Ziyarette, EMO adına İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nurullah Güleç, Şube Müdürü Ali Fuat Aydın, 37. dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay ve Enerji Daimi Komisyonu üyesi Gazi İpek hazır bulundu. 28 Eylül’de gerçekleşen ziyarette heyet, İBB İklim Değişikliği Müdürlüğünden yetkililer ile enerji verimliliği konusunda görüş alışverişi yaptı. İki kurum arasında enerji konusundaki olası işbirliği alanları tartışıldı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleşen bu ziyaret, paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması adına önemli oldu.