Sözleşme Formu Su Numunesi Kabul Formu Bitki Numunesi Kabul Formu Toprak Düzenleyici (Torf, Katı ve Sıvı Organik Gübre, Kompost, Mil) Numunesi Kabul Formu Toprak Numunesi Kabul Formu

Toprak Numune Alma Kriterleri:

 • Toprak numuneleri alındığı araziyi temsil edebilen belirli yerlerden alınmalıdır.
 • Mevsime bağlı olmamakla beraber verimlilik (gübre tavsiyeleri yapma) amacı ile alınacak toprak numunesi, ekim yapılmadan veya gübre kullanılma tarihinden 1 – 2 ay önce alınmalı, donlu ve çamurlu günlerde alınmamalıdır. Numune alınacak yerin toprağı ayağa yapışmayacak kadar kuru veya tavlı olmalıdır. Alınan numune biraz ıslak ise gölgede kendi halinde kurutulmalıdır.
 • Gübreleme amacıyla seralardan ve tek yıllık bitkilerin yetiştirildiği tarlalardan 0-30 cm derinlikten, bağ ve meyve bahçelerinden 0-30 ve 30-60 cm derinliklerinden iki adet veya 0-20, 20-40 ve 40-60 cm derinliğinden olmak üzere 3 adet alınmalıdır. Toprak profili ile ilgili bilgi edinmek için 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm’lik derinliklerden ayrı karışık toprak örneği alınmalıdır.
 • Yukarıda saymış olduğumuz hususlar dikkate alınarak arazide numune alınacak kısımlar tespit edildikten sonra bu yerin büyüklüğüne göre ve tarlanın bir tarafından öbür tarafına zikzak gidilerek 10-15 noktadan numune alınır. Toprak numunesi almada öncelikle toprak sondası veya toprak burgusu kullanılmalıdır (bulunmadığı zaman toprak küreği (beli) ile de numune alınabilir).

Sulama Suyu Numune Alma Kriterleri:

 • Deneyler için alınacak numune en az 2 litre olmalıdır. Ayrıca özel iyonların tayininin gerekmesi halinde daha fazla numune alınmalıdır.
 • Su numuneleri, renksiz ve kimyasal olarak temiz cam şişelere konulmalı ve şişelerin ağzı sağlam bir şekilde temiz bir tıpa ile kapatılmalıdır.
 • Şişe, numune alınmadan önce karışmış olabilecek maddelerin temizlenmesini sağlamak için numune alınacak su ile en az üç defa çalkalanmalıdır.
 • Çalkalama işlemi bittikten sonra şişe su ile doldurulmalı ve ağzına tıpa yerleştirilmelidir.
 • Şişenin ağzına ve tıpanın şişeye girecek kısmına el sürülmemelidir.
 • Deneyin tekrarlanması halinde su numunesinin ilk alındığı şartlarda alınmasına önem verilmelidir.
 • Numunelerin alınıp tıpa ile kapatılmasından sonra şişeler üzerine etiket yapıştırılmalı veya iple bağlanmalıdır.
 • Etiketler kurşun kalemle ve okunaklı yazı ile doldurulmalıdır.
 • Etiket üzerine istenilen bütün bilgiler kaydedilmelidir.
 • Şişeler, etiketlendikten sonra özel sandıklara yerleştirilerek laboratuvara sevk edilmelidir.

Toprak Düzenleyiciler Numune Alma Kriterleri:

 • Numune alınacak parti veya yığının özellikleri belirtilmelidir.
 • Yığınlardan numune alınmasında numune alma cihazı kullanılmalıdır. Cihazın çapının seçiminde lif uzunluklarına dikkat edilerek, uygun çapta olanlar tercih edilmelidir.
 • Her partiden, hacimce 10 litreden, kütlece 12 kg’dan az olmayacak miktarda yalnız bir tane toplam numune meydana getirilmelidir.
 • Tek numuneler, numuneleri örselemeyecek ve liflerini kesmeyecek araçlarla karıştırılmak suretiyle homojen yapıya kavuşturularak toplam numune hazırlanmalıdır.
 • Tek numunelerin hacim veya miktarları yaklaşık olarak aynı olmalıdır.
 • Tek numunelerin alınmasında numune yerleri, partinin ve özellikle yığının her yerine eşit oranda sayıları dağılacak biçimde planlanmalıdır.
 • Kullanılan cihazlar, kaplar ve çalışma alanları temiz ve kuru olmalıdır.
 • Numuneler temiz, kuru, nem ve hava geçirmeyen, vidalı kapaklı bir kapta muhafaza edilmelidir.
 • Parti veya yığının çok küçük olması ve her kesimden tek numunelerin alınmasının mümkün olmaması halinde, alınacak numuneler parti veya yığının numune alınan kısmını temsil eder. Bu tek numuneler kısmi numune olarak değerlendirilir.